วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552

Southwest Airlines

"A company is stronger if it is bound by love rather than by fear."
-Herb Kelleher, Co-Founder of Southwest Airlines

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น